Deze schilderijen en tekeningen zijn gemaakt tijdens het actief musiceren van de muzikanten.